การกรอกใบ ตม. ใบศุลกากร ประเทศญี่ปุ่น 2017

29 มีนาคม 2017 | ท่องเที่ยว, สาระทั่วไป
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอ VISA ทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ อาจมีปัญหาเรื่องการกรอกเอกสารเข้าเมืองญี่ปุ่น ใบ ตม. (Embarkation – Disembarkation Card) และใบศุลกากร (Custom Declaration) เพราะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก การกรอกผิดเพียงเล็กน้อย อาจทำให้มีปัญหามาก ต้องไปนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าตรวจสอบสิ่งของ ดังนั้นเรามาดูคำแปล และข้อมูลที่จะกรอกกันดีกว่าครับ จะได้กรอกอย่างถูกต้อง

ใบ ตม. (Disembarkation Card)

ลูกเรือจะแจกให้บนเครื่องบิน จะได้รับแจกคนละใบ ควรกรอกบนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนถึงญี่ปุ่น แต่ถ้าหลับเพลิน, ทำหาย ก็สามารถไปหยิบมาเขียนใหม่ได้ที่ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ในสนามบิน

ใบ ตม. ญี่ปุ่น

ใบ ตม. ญี่ปุ่น (ด้านหน้า)

ใบ ตม. ญี่ปุ่น

ใบ ตม. ญี่ปุ่น (ด้านหลัง)

ใบ ตม. ญี่ปุ่น Version 2016 (ใหม่ล่าสุด) จะมีแค่ใบขาเข้า (Disembarkation Card) ไม่มีใบขาออก (Embarkation Card) เหมือน Version เก่า หลังจากผ่าน ตม. ขาเข้าไปแล้วจะถูกเก็บไป

ใบศุลกากร (Customs Declaration)

เป็นใบที่แจกพร้อมกับใบ ตม. เพื่อตรวจสอบสินค้าที่เรานำเข้าญี่ปุ่น ว่าเกินสิ่งของต้องห้าม หรือมีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดหรือเปล่า ใบนี้รายละเอียดค่อนข้างมาก ต้องกรอกให้ถูกต้อง ในการกรอกนั้นให้กรอกกรุ๊ปละ 1 ใบเท่านั้น เช่นครอบครัวมาด้วยกัน 4 คน ก็กรอกเพียงใบเดียว, เพื่อนมาด้วยกัน 2 คนก็กรอกเพียงใบเดียว ใบศุลกากรจะถูกเก็บหลังจากที่รับกระเป๋าแล้ว

ใบศุลกากรจะมีอยู่ด้วยกัน 2 หน้า ถ้าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้ามาก็จะกรอกหน้า A เพียงหน้าเดียว

ใบศุลกากร หน้า A

คำแนะนำการกรอก

1. หมายเลขเที่ยวบิน

2. จุดเข้าประเทศ เช่น Narita Airport

3. วันที่มาถึงญี่ปุ่น

4. ชื่อ

5. ที่อยู่ในญี่ปุ่น ใส่ชื่อโรงแรมที่พักลงไป หากพักมากกว่า 1 โรงแรมให้ใส่โรงแรมที่อยู่นานที่สุด

6. สัญชาติ

7. อาชีพ ควรระบุเป็นอาชีพที่ชัดเจนไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกถาม เช่น Engineer, Programmer, Lawyer สำหรับแม่บ้านที่แต่งงานแล้วไม่ได้ทำงานบริษัทให้ใส่ Housewife

นักเรียน – นักศึกษา : Student

ทำกิจการส่วนตัว : self-employed

ไม่ได้ทำงาน : unemployed

8. วันเกิด

9. หมายเลข Passport

10. จำนวนคนที่มาด้วยกัน

  • Adult ผู้ใหญ่
  • Under 20 years old ต่ำกว่า 20 ปี
  • Under 6 years old ต่ำกว่า 6 ปี

11. คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า

(1) สินค้าต้องห้าม

(2) สินค้า duty-free ที่จำกัดจำนวนนำเข้า

(3) สินค้าในเชิงพาณิชย์ หรือ ตัวอย่าง

(4) สินค้าที่มีคนต้องการให้นำเข้ามา

ถ้าตอบใช่ (Yes) แม้แต่ข้อเดียว ให้ไปกรอกต่อหน้า B

12. เงินสด, เช็ค เกินกว่า 1,000,000 เยน

13. มีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่

14. ยืนยันว่าข้อมูลด้านบนถูกต้อง พร้อมเซ็นชื่อ

ถ้าข้อ 11-13 ตอบ No หมดไม่ต้องกรอกหน้า B

ใบศุลกากร หน้า B

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.emagtravel.com/archive/japan-immigration-card.html

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0