ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์บินตรงดอนเมือง-โซล ไปกลับเริ่มต้น 7,760 บาท

5 กรกฎาคม 2017 | ตั๋วเครื่องบิน
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ลดราคาจัดหนักเส้นทางโซล ในราคาไปกลับเริ่มต้นที่ 7,760 บาท หรือไปกลับพร้อมที่พัก 3 คืน ราคาเริ่มต้น 8,452 บาท โดยสามารถเดินทางได้เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 60

สายการบิน : Thai AirAsia X

ดอนเมือง – โซล ไปกลับเริ่มต้น 7,760 บาท >> https://goo.gl/5FjKvu

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 3 คืน ราคาเริ่มต้น 8,452 บาท >> https://goo.gl/o33KmW

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 90 บาท/เที่ยว/คน

ค่าโหลดกระเป๋า 20-40 กก. ราคา 1,000-2,340 บาท/เที่ยว/คน

ช่วงเวลาเดินทาง : กันยายน – พฤศจิกายน 60

ช่วงเวลาจอง : วันนี้ – 9 กรกฎาคม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0