ไทยแอร์เอเชียเที่ยวอาเซียน ในราคาไปกลับเริ่มต้น 2,330 บาท

10 สิงหาคม 2017 | ตั๋วเครื่องบิน
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนในงบตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 3 พันบาท  บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหลวงพระบาง/ปีนัง/สิงคโปร์/ดานัง/พนมเปญ ในราคาไปกลับเริ่มต้น 2,330 บาท 
สายการบิน : Thai AirAsia

หลวงพระบาง ไปกลับเริ่มต้น 2,330 บาท >> https://goo.gl/XvZiem

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 2 คืน ราคาเริ่มต้น 2,657 บาท >> https://goo.gl/C5vx8M

สิงคโปร์ ไปกลับเริ่มต้น 2,496 บาท >> https://goo.gl/5m8ytC

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 2 คืน ราคาเริ่มต้น 3,199บาท >> https://goo.gl/BLH21S

ปีนัง ไปกลับเริ่มต้น 2,497 บาท >> https://goo.gl/gmNR9x

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 2 คืน ราคาเริ่มต้น 2,914 บาท >> https://goo.gl/L3MMWX

ดานัง ไปกลับเริ่มต้น 2,600 บาท >> https://goo.gl/vt3MGu

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 2 คืน ราคาเริ่มต้น 2,905 บาท >> https://goo.gl/fs2958

พนมเปญ ไปกลับ 2,820 บาท >> https://goo.gl/tijMDa

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 2 คืน ราคาเริ่มต้น 2,936 บาท >> https://goo.gl/bDFHuu

ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม

ค่าตัดบัตรเครดิต 90 บาท/เที่ยว/คน

ค่าโหลดกระเป๋า 20-40 กก ราคา 600-2,300 บาท/เที่ยว

ช่วงเวลาจอง : วันนี้ – 13 สิงหาคม 60

ช่วงเวลาเดินทาง : 7 สิงหาคม 60 – 8 กุมภาพันธ์ 61

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0