สิงคโปร์แอร์ไลน์บินตรงกรุงเทพ-สิงคโปร์ ไปกลับเริ่มต้น 4,950 บาท

24 สิงหาคม 2017 | ตั๋วเครื่องบิน
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ถูกที่สุดในรอบปีเลยกับโปรจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทางบินตรงกรุงเทพ-สิงคโปร์ ในราคาไปกลับเริ่มต้น 4,950 บาท เมื่อเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป บอกได้เลยราคานี้รวมถึงอย่างแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก ไม่ว่าจะเป็นบริการอาหาร/เครื่องดื่ม และโหลดกระเป๋าได้ 30 กก. มันคุ้มมากกับสายการบินพรีเมี่ยม 5 ดาวแบบนี้
สายการบิน : Singapore Airline

เส้นทาง : บินตรงกรุงเทพ – สิงคโปร์

กรุงเทพ – สิงคโปร์ ไปกลับเริ่มต้น 4,950 บาท >> https://goo.gl/rcNGzS

ตั๋วพร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 5,917 บาท >> https://goo.gl/6wNRvE

โหลดกระเป๋าสัมภาระ : 30 กก.

อายุตั๋ว : 2-5 วัน

ช่วงเวลาจอง : วันนี้ – 5 กันยายน 60

ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 60

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0