ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์บินตรงสู่โซล ราคาเริ่มต้น 3,221 บาท/เที่ยว

26 พฤศจิกายน 2017 | ตั๋วเครื่องบิน
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รีบจองด่วนโปรแรงจากไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ถูกกว่า Big Sale รอบที่ผ่านมากับเส้นทางบินตรงดอนเมือง – โซล ราคาเริ่มต้น 3,221 บาท หรือไปกลับเริ่มต้นที่ 6,622 บาท สามารถเดินทางได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 61
สายการบิน : Thai AirAsia X

ดอนเมือง – โซล ไปกลับเริ่มต้น 6,622 บาท >> https://goo.gl/UmgevA

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 4 คืน ราคาเริ่มต้น 7,778 บาท >> https://goo.gl/x88Aec

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 90 บาท/เที่ยว/คน

ค่าโหลดกระเป๋า 20-40 กก. ราคา 1,000-2,300 บาท/เที่ยว/คน

ช่วงเวลาจอง : ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 23:00

ช่วงเวลาเดินทาง : 12 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 61

ขาไป
กพ : 12-13,15,21-22
มีค : 6-10,12-31
เมย : 17,19,21-26
พค : 10-20,24,28-31
มิย : 1-5,7-9,11-30
กค : 1-8

ขากลับ
กพ : 21-27
มีค : 29-30
เมย : ไม่มี
พค : 8-12,21,23-26,28,31
มิย :1,4-5,7-30
กค : 2-8

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0