ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์บินตรงสู่โตเกียว ราคาเริ่มต้น 3,333 บาท/เที่ยว

2 กุมภาพันธ์ 2018 | ตั๋วเครื่องบิน
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รีบจองด่วนก่อนหมดโปรโมชั่นจากไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพิ่มเที่ยวบินใหม่เส้นทางโตเกียว ในราคา 3,333 บาท/เที่ยว หรือไปกลับเริ่มต้น 6,716 บาท บอกเลยว่าราคานี้ถือว่าถูกกว่า big sale รอบที่ผ่านมา

ไฟลท์บินที่เปิดใหม่เวลากำลังสวยเลย

ดอนเมือง – โตเกียว เวลา 05:05 – 13:10

โตเกียว – ดอนเมือง เวลา 14:25 – 19:10

ตั๋วไปกลับราคาเริ่มต้น 6,716 บาท >> https://goo.gl/TgQsCz

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 4 คืน ราคาเริ่มต้น 8,038 บาท >> https://goo.gl/reBkDL

⏰ช่วงเวลาจอง : วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ เวลา 23:00

?ช่วงเวลาเดินทาง : 25 มีนาคม – 27 ตุลาคม 61

ดอนเมือง-โตเกียว ราคา 3,333 บาท/เที่ยว (3,900 บาท/เที่ยว)
เมย : 22-23,25-30 (24)
พค : 1-3,28,30-31 (11-25,27,29)
มิย : 1,8-30 (2-7)
กค : 1-14,18-24,28-31 (25-27)
สค : (1-9,27-31)
กย : 1-14,21,23-28 (20,22,29-30
ตค : (1-10,15-16,19,24-27)

โตเกียว-ดอนเมือง ราคา 3,383 บาท/เที่ยว (3,950 บาท/เที่ยว)
มีค : 26-29 (25,30-31)
เมย : ไม่มี
พค : 8-13,16,24,31 (14-15,17-23,25-29)
มิย : 1,6-9,14-30 (2,4-5,10-13)
กค : 1-12,16-26
สค : (14-31)
กย : 1-13,20-22,25-29 (23,30)
ตค : (1-11,18-20,26-27)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0